លំហាត់រូបវិទ្យា

លំហាត់រូបវិទ្យាអបអរព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម

1.គេចង់យកបន្ទះលោហះមួយដែលមានផ្ទៃ២១០សមក្រលាទៅជ្រលក់អោយជាប់ប្រាក់
បានកំរាស់0.1mmដោយប្រើផើងវិភាគដាក់សូលុយស្យុងប្រាក់នីក្រាតមួយ
ដែលឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនីមានអាំងតង់ស៊ីតេ4A ។

គណនារយះពេលនៃការធ្វើពិសោធន៍?បើគេដឹងថា: ម៉ាស់មាឌប្រាក់10.5g/cm^3
និងបរិមាណបន្ទុកអគ្គិសនី1Cអាចរំដោះបានប្រាក់1.118mgដាក់លើកាតូត។

2.ស៊ីឡាំអ៊ីសូឡង់មួយមានប្រវែង18cmនិងអង្កត់ផ្ចិត6cm។
ខ្សែទង់ដែងមួយមានអង្កត់ផ្ចិត 0.8cmស្រោបដោយអ៊ីសូឡង់មានកំរាស់0.2cm។
ខ្សែទង់ដែងនោះត្រុវបានគេយកទៅរុំជាស្ពៀជាប់ៗគ្នាតាមទិសដៅតែមួយ
ចំនួនមួយជាន់លើស៊ីឡាំងអ៊ីសូឡង់.ចូររករេស៊ីស្តង់ខ្សែទង់ដែងនោះ?
រេស៊ីស្ទីវីតេទង់ដែងគី1.6មីក្រូមសង់ទីម៉ែត។

3.គេមានរេស៊ីស្តរប្រភេទRមួយចំនួនដែលR=2អូម។តើគេត្រុវការរេស៊ីស្តរប្រភេទRយ៉ាងតិចបំផុតប៉ុន្មានហើយផ្គុំយ៉ាងដូចម្តេច?
ដើម្បីអោយបានរេស៊ីស្តង់សមមួល \displaystyle \frac{25}{10} អូម។

4.គេមានស្វ៊ែលោហះពីរ។ស្វ៊ែលោហះទី១លើសអេឡិចត្រុងចំនួន 4.10^10 ឯស្វ៊ែទី២ខ្វះអេឡិចត្រុងចំនួន5.10^8 ។គណនាបន្ទុកអគ្គិសនីលើស្វ៊ែនីមួយៗ។
លឹមម៉េងសាយ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s